Carnet domena predstavlja hrvatsku nacionalnu domenu

Svaka država posjeduje svoju nacionalnu internetsku domenu kao i organizaciju koja je zadužena za upravljanje tom domenom. U Hrvatskoj je ta organizacija Carnet, a nacionalna domena ima oznaku hr i često se zbog toga koristi i naziv Carnet domena.carnet-domena

Dijelovi Carnet domena

Carnet domena sastoji se od 3 stvari. Prvo slijedi sami naziv kod kojeg se moraju poštovati određena pravila. Nakon njega slijedi točka koja odvaja naziv od tzv. ekstenzije. U primjeru Carnet domena ta ekstenzija je hr i po njoj se odmah može zaključiti da je riječ o hrvatskoj nacionalnoj domeni.

Vrste Carnet domena

Postoje dvije vrste Carnet domena, besplatne i naplatne. Obje vrste imaju svoja određena pravila koja se moraju poštovati prilikom registracije. Naravno, glavni uvjet koji mora biti ispunjen za dobivanje bilo kojeg oblika Carnet domena je njihova dostupnost. Ne mogu postojati dvije domene istog naziva.

U slučaju odabira besplatne CARNet domene, postoje striktna pravila koje se moraju uzeti u obzir prilikom registracije, a odnose se na biranje samog naziva domene. Mogu je dobiti sve fizičke osobe koje imaju neku samostalnu djelatnost i sve pravne osobe koje imaju registriranu tvrtku u Hrvatskoj ili svoj posao obavljaju u Hrvatskoj.

Pravila za registraciju naplatnih Carnet domena nisu toliko striktna i moguće je izabrati proizvoljni naziv same domene. Također je dostupna fizičkim i pravnim osobama. Registracija se vrši putem nekog od 20 ovlaštenih registara kojima je Carnet dao ovlaštenje za provođenje registracije. Sve se može brzo obaviti putem Interneta, bez potrebe za fizičkim odlaskom u poslovnice.

Ostale Carnet usluge i aktivnosti

Osim što je Carnet domena u njihovoj nadležnosti, Carnet pruža i razne druge usluge. Nudi pristup Internetu pojedincima, ali i većim ustanovoma poput škola i fakulteta. Organiziraju razne edukativne programe putem kojih se pojedinci mogu osposobiti i steći razna informatička znanja. Također nudi i svoja edukacijska programska rješenja, kao što su eLektire, Moodle, eduKnjižara i dr. Putem njim moguće je realizirati uredske videokonferencije, usluge streaminga i media on demand sustava. Poseban ogranak Carneta zadužen je za sigurnost na Internetu i osim raznih usluga na tom području pomaže u edukaciji korisnika i uči ih sigurnijem korištenju Interneta.