Šelna spaja

Šelna je montažni materijal koji ima veoma široku primjenu. Radi se o malenom dijelu koji je najčešće okruglog, prstenastog oblika, ali nerijetko zna biti i u obliku slova U te se ovakva šelna najčešće koristi u auto industriji. Spajanje dva crijeva ili cijevi jednostavno je nezamislivo bez šelni jer one omogućuju da se to izvede na brz, jednostavan, efikasan i, što nije manje važno, veoma jeftin način. Kao što postoje cijevi i crijeva različitih promjera, tako postoje i šelne različitih promjera. Navikli smo na cijevi i crijeva koja su manjeg promjera, međutim iznenadili biste se kada biste vidjeli i znatno veće šelne koje veoma efikasno spajaju i cijevi i crijeva velikih promjera. Danas je bilo kakva djelatnost jednostavno nezamisliva bez šelni.

Šelna spaja dva crijeva ili cijevi pomoću posebnog alata. Kod jednostavnih šelni koje na sebi imaju vijak i maticu, koristi se običan odvijač. Međutim, postoje i šelne drugačije izrade, one koje na sebi nemaju vijak ni maticu, te je za takve šelne potreban poseban alat, kliješta za montažu. Također, neke od šelni mogu se koristiti višekratno, dakle mogu se skinuti s crijeva ili cijevi te opet montirati, dok su neke šelne namijenjene jednokratnoj upotrebi i ako se jednom skinu, kasnije ih više nije moguće opet staviti natrag.

Kako smo već naveli, šelne se koriste u najrazličitijim industrijama, a ono što je manje poznato jest i da se koriste i u ronjenju, odnosno postoje i posebne šelne za ronilačke boce. Dakle, primjena ovog dijela doista je široka i zapravo nam je samo mašta granica u nabrajanju gdje se sve ovaj dio može pronaći.

Šelna služi za spajanje ili kao nosač. Primjerice na automobilima je među najpoznatijim šelnama ona za auspuh. No, to nije sve kada govorimo o limenim ljubimcima jer na svakom automobilu postoje na desetke mjesta na kojima se koriste šelne najrazličitijeg promjera i materijala izrade.