Zelene tehnologije

Obnovljivi izvori energije idu prema tome da u budućnosti postanu glavni izvor energije. Razlog je što neobnovljivih izvora ima sve manje, a njihov štetni utjecaj je sve veći. Obnovljivi izvori ekonomski još uvijek nisu dovoljno konkurentni neobnovljivim izvorima, ali se očekuje da će se ta situacija promijeniti sve većim korištenjem u budućnosti.

Snaga vjetra

Vjetar se može iskoristiti za pokretanje vjetroturbina koje na taj način proizvode energiju. Odlična mjesta za izgradnju vjetroturbina su područja s jakim udarima vjetra, poput mjesta velike nadmorske visine. Novije generacije vjetroturbina mogu razviti snagu od 600 kW do čak 5 MW. No, budući da brzina vjetra nije uvijek ista, energija koja se proizvodi na ovaj način varira. Faktor kapaciteta tako predstavlja omjer proizvedene energije na godinu u odnosu na maksimum koji bi mogao biti postignut u slučaju stalne brzine vjetra. Uobičajeni faktor kapaciteta tako iznosi između 20 i 40 posto godišnje.

Snaga vode

Snaga vode može se koristiti u jako mnogo oblika i predstavlja odličan izvor energije. S obzirom da je voda čak 800 puta gušća od zraka, nije potrebna velika snaga za stvaranje značajne energije. Najviše se koristi energija valova i energija plime i oseke. Energija valova zapravo predstavlja transformiranu Sunčevu energiju jer je ona zaslužna za stvaranje stalnih vjetrova koji pak stvaraju stalnu valovitost. Problem s iskorištavanjem ove energije vezan je uz gradnju elektrana. Naime, budući da su valovi slabiji u blizini obala, elektrane treba graditi na pučini zbog čega je cijena njihove gradnje znatno viša i teže je prenijeti tu energiju do samog korisnika.

Energija plime i oseke koristi se na mjestima gdje su plima i oseka posebno izražene. Za iskorištavanje ove energije koriste se brane koje propuštaju i ispuštaju određenu količinu vode, ovisno o morskim mijenama.

Die größte PV-Dachanlage in der Region Hannover und eine der größten Anlagen in ganz Niedersachsen zum Zeitpunkt der Fertigstellung.
Die größte PV-Dachanlage in der Region Hannover und eine der größten Anlagen in ganz Niedersachsen zum Zeitpunkt der Fertigstellung.

Solarna energija

Pod solarnom energijom smatra se energija koja je dobivena od svjetla koje Sunce isijava. Za prikupljanje energije ovog tipa najviše se koriste solarne ploče. U početku su se te ploče koristile isključivo u industrijske svrhe, ali zbog niže cijene, sve češće ih se može vidjeti i na krovovima obiteljskih kuća. Ovakav tip energije ima mnogo primjena, može se koristiti za zagrijavanje, proizvodnju elekrične energije, rasvjetu, itd.

Geotermalna energija

Ovo je energija koja se dobiva izdvajanjem topline od zemlje. Uglavnom se taj proces vrši jako duboko u Zemljinoj kori. Izgradnja same elektrane za eksploataciju ovog tipa energije je skupa, ali niski troškovi rada kasnije opravdavaju investiciju.

Biogoriva

U posljednje vrijeme jako se puno priča o novoj vrsti goriva, tj. biogorivu, koje bi u budućnosti moglo zamijeniti klasična goriva koja se najviše koriste. Biogorivo je zapravo tekuće ili plinsko gorivo koje se proizvodi za potrebe prijevoza. Može se proizvesti iz biljaka ili iz nekog industrijskog ili poljoprivrednog otpada. Razlikuju se dvije generacije biogoriva. Prva generacija nastaje iz raznih životinjskih i biljnih tvari. U tu kategoriju spadaju etanol, biodizel i bioplin. Druga generacija nastaje preradom šumskog i poljoprivrednog otpada. U ovu kategoriju spadaju biohidrogen, bio-dme, biometanol, mješavine alkohola, itd.

Najvećim potencijalom za budućnost korištenjem biogoriva smatra se smanjenje proizvodnje ugljičnog dioksida (CO2). On itekako utječe na okoliš, a korištenjem biogoriva smanjiti ćemo njegovu razinu i pozitivno utjecati na prirodu i okoliš u budućnosti.