Postoje razne vrste karoserija

Karoserija mora zadovoljiti određene uvjete na svakom automobilu. Prije svega, ona mora biti što čvršća kako bi pružila dovoljnu razinu zaštite u slučaju sudara. No, s druge pak strane, proizvođači automobila trude se postići što bolju aerodinamiku. Ona se može postići ukoliko je karoserija dobro izvedena, odnosno ukoliko pruža što manji otpor vjetru.

Da bi aerodinamika bila još bolja, automobil bi trebao što manje težiti. Zato konstruktori karoserije imaju težak posao jer moraju napraviti karoseriju koja će biti što lakša, a istovremeno vrlo čvrsta kako bi zaštitila putnike u slučaju sudara. Uz sve nabrojano, budući da karoserija služi za smještaj motora, putnika i prtljage, mora biti vrlo prostrana pa i na to treba obratiti posebnu pažnju.

Karakteristike karoserije

Karoserija je gornji dio automobila. Postavlja se na šasiju te su u njoj smješteni motor, putnici i prtljaga.

Kod konstruiranja karoserije za osobne automobile, mnoge stvari trebaju biti zadovoljene. Osim same aerodinamike i sigurnosti, treba voditi računa i o udobnosti putnika, dobroj vidljivosti straga te o prostranosti. Razlikuju se karoserije ovisno o broju vrata koja se ugrađuju pa to može biti karoserija s dvoja, troja, četvora i petora vrata.

Karoserija za osobne automobile

Najčešći oblik karoserije za osobne automobile je zatvorena karoserija s dvoja ili četvora vrata. Radi li se o dva ili tri reda sjedišta bez unutarnje pregrade, tada je riječ o karoseriji sedan, a slučaju da se iza prvog reda sjedišta nalazi pregrada, tada je riječ o karoseriji limuzine.

Karoserija koja ima produženi zadnji kraj se naziva karavan, a ona s dvoja vrata i jednim ili dva reda sjedišta naziva se “coupe”. Vrlo popularan i atraktivan model karoserije je i kabriolet jer ima krov koji se po želji može otvarati i sklapati.

Prednji, srednji i stražnji dio karoserije

Promatramo li karoseriju kao cjelinu, možemo ju podijeliti na prednji, srednji i stražnji dio. Budući da je srednji dio namijenjen smještaju putnika, taj dio je uvijek najvršći kako bi putnici bili sigurniji u slučaju sudara. Prednji i stražnji dio služe za smještaj motora i prtljage. No, nemaju svi automobili motor i prtljažnik na istom dijelu. Neki automobili imaju motor u prednjem dijelu, a prtljažnik u stražnjem dok je kod nekih modela automobila obrnuto.