Profil hrvatskog menadžera

autor: Sandra Mihelčić, Saša Karlovčan
godina: 2008
izdavač: Centar za management i savjetovanje d.o.o.
dodatak: Istraživanje časopisa Poslovni savjetnik i konzultantske kuće Proago
dimenzije: .pdf
broj stranica: 154
cijena: besplatno

Cilj i svrha istraživanja

Posljednjih godina u našem društvu se intenzivno koristi termin menadžer. Naš hrvatski menadžer. Riječ manage dolazi od talijanske riječi maneggiare, a francuska riječ mesnagement (kasnije ménagement) je utjecala na razvoj značenja engleske riječi management još u 17. i 18. stoljeću.

Razvojem domaćih tvrtki i ekonomije u Hrvatskoj, ulaskom mnogih stranih kompanija na naše tržište, raste broj menadžera. Menadžeri na raznim razinama, od operativaca, pa do onih na najvišim strateškim pozicijama u kompanijama. Ima ih puno, na raznim funkcijama, sa raznim opisima poslova, primanjima i privatnim preferencama. No, nitko do sada nije mogao dati odgovor na pitanje, tko je hrvatski menadžer? Kojeg je spola, koliko zarađuje, što radi u slobodno vrijeme? Kakav je profil današnjeg hrvatskog menadžera, te kako funkcionira u hrvatskoj državi, bilo je pitanje na koje su odgovor potražili časopis Poslovni savjetnik i konzultantska kuća Proago.

Cilj istraživanja je bio ocrtati profil prosječnog hrvatskog menadžera, te dobivene rezultate usporediti po segmentima menadžera obzirom na djelatnost, spol, dob, stupanj obrazovanja i sl. Da bi se dobio potpuni profil hrvatskog menadžera bilo je potrebno provesti istraživanje među njima. Upitnik je oblikovan u alatu Barometar – Survey ToolTM specijaliziranom za on-line istraživanja. Metoda je bila samopopunjavanje upitnika na vlastitu inicijativu po zaprimanju poziva na istraživanje e-mailom, a dobiveni podaci su statistički obrađeni u alatu Barometar – Survey ToolTM.

profil_hrvatskog_menadzera

U istraživanju korišteni alat za istraživanje tržišta naziva “Barometar”, baziran je na metodologiji Fact based Management, a menadžerima omogućava donošenje strateških poslovnih odluka utemeljenih na činjenicama. Barometar je razvijena radna metodologija namijenjena poslovnim korisnicima koja se sastoji od metoda tržišnog istraživanja i programske IT podrške. Alati i koncepti omogućavaju jednostavne i kompleksne analize i implementaciju u svakodnevni poslovni život.

Anketa, najčešće korištena znanstvena metoda istraživanja ponašanja potrošača i javnog mnijenja, upotrebom Barometra poprima oblik primjeren zahtjevima suvremenog istraživanja tržišta. On-line metoda anketiranja, koja je korištena i u ovom istraživanju Profila hrvatskog menadžera, znači brzo, jednostavno i učinkovito mjerenje stavova čime uspješno zadovoljava potrebu sudionika na tržištu za brzim i transparentnim analizama tržišnih kretanja. Anketa provedena putem Barometra tipično je kvantitativno istraživanje tržišta čije su osnovne odlike da prikuplja činjenice a ne interpretaciju velikog broja ispitanika, a podaci prikupljeni postavljanjem ‘zatvorenog’ tipa pitanja veoma su podobni za statističku obradu.

Istraživanje Profil hrvatskog menadžera provedeno je u dva dijela, koristeći on-line anonimne ankete

Prvi dio istraživanja proveden je u periodu od 03. svibnja do 11. lipnja 2007. godine. Zaprimljeno je 252 odgovora, od kojih je bilo 38 nevalidnih, koji nisu uzeti u obzir prilikom statističke obrade. Uzorak od 214 validnih odgovora se može smatrati reprezentativnim i po veličini i po pravilnoj distribuciji frekvencija odgovora na ključna pitanja koja su korištena za segmentaciju uzorka. Prvi dio je obuhvatio poslovnu dimenziju hrvatskog menadžera, kojim smo željeli saznati koliko rade i zarađuju hrvatski menadžeri, kako su zadovoljni razvojem karijere i samim poslom, koliko se stručno usavršavaju te kako se snalaze u određenim područjima upravljanja. Ideja je bila istražiti ova područja, te ih usporediti po sljedećim kriterijima: pozicija na kojoj se menadžer nalazi, koliko godina staža ima i koliko ljudi uopće vodi, u kojoj branši radi, spol, dob, bračno stanje i stručna sprema.

manager

Drugi dio istraživanja je proveden u periodu od 25.06. do 16.07. 2007. U drugom dijelu istraživanja je zaprimljeno 627 odgovora, a za statističku obradu je uzeto u obzir njih 455. Drugi dio istraživanja bio je usmjeren na privatni život hrvatskog menadžera, gdje smo ispitivali njihovo zadovoljstvo privatnim životom, slobodnim vremenom i posvećenosti obitelji, stambenim prostorom i automobilima koje voze. Također nas je zanimalo gdje ulažu novac, koliko kreditnih kartica koriste, kako zamišljaju idealan godišnji odmor, te gdje provode slobodno vrijeme. Knjiga je namijenjena svim hrvatskim menadžerima, neovisno o specifičnosti pozicije na kojoj se nalaze. Rezultati ovog istraživanja pomažu im u sagledavanju njihovih pozicija u poslovnom svijetu i u privatnim sferama. Na temelju činjenica dobivenih istraživanjem mogu svoje znanje, vještine i iskustvo kvalitetnije iskoristiti i usmjeriti prilagođavanjem svojih aktivnosti, ka novim i boljim poslovnim rezultatima, kao i osobnom zadovoljstvu.

mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Glavna urednica i direktorica Poslovnog savjetnika

mr. sc. Saša Karlovčan
Direktor konzultantske kuće Proago

1.dio

U prvom dijelu istraživanja Profil hrvatskog menadžera na uzorku od 214 validnih odgovora cilj je bio istražiti poslovnu dimenziju života hrvatskog menadžera, koja je sadržavala pitanja o temama vezanim uz radno vrijeme, financije, razvoj karijere te zadovoljstvo karijerom i poslom hrvatskih menadžera. Istraživale su se i dimenzije stručnog usavršavanja kao i snalaženja u određenim područjima upravljanja. U ovom istraživanju smo osim glavnih tema obratili pažnju i na presjeke rezultata po različitim varijablama kao što su spol, dob, pozicija menadžera i sl.

Prije osvrta na glavne rezultate ovog istraživanja opisat ćemo korišteni uzorak ispitanika. Cto se tiče funkcije ispitanika, 39% ispitanika su direktori/voditelji sektora, potom vlasnici menadžeri (15%), generalni/izvršni direktori (10%) i na kraju, 8% naših ispitanika nalazi se u kategoriji članova uprave. Oni su uglavnom (43%) na svojoj sadašnjoj funkciji 3-8 godina, a njih 40% se na sadašnjoj funkciji nalazi manje od tri godine. U našem skupu ispitanika nalaze se zaposlenici iz širokog kruga djelatnosti (bankarstvo/financije,turizam/ ugostiteljstvo/hotelijerstvo, farmaceutska industrija, IT, mediji, automobilska industrija, osiguranje, proizvodnja, telekomunikacije, trgovina, usluge), no s obzirom na to da su u nekim kategorijama djelatnosti zastupljene sa premalim brojem ispitanika, nećemo provoditi analize vezane uz djelatnosti.

Nadalje, naši ispitanici su u najvećem postotku zaposleni u firmama sa više od 500 (30%) ili 10-50 (27%) zaposlenika dok u ostalim kategorijama poduzeća (manje od 10, 51 do 100, 101 do 200 i 201 do 500 zaposlenika) imamo po oko desetak posto ispitanika. Oni su menadžeri sa uglavnom 0-5 ljudi pod svojim vodstvom (43%) i pretežno su visoke stručne spreme (58%). Uglavnom se radi o osobama između 30 i 40 godina (56%), oženjenima/udatima (63%). I naposljetku, u našem uzorku ima nešto više muškaraca (54%) u odnosu na žene (46%).

U nastavku slijede prikazi najzanimljivijih grafičkih i tekstualnih rezultata podijeljenih po tematskim cjelinama. Teme koje će se moći naći u prvom dijelu istraživanja su:

  • Zadovoljstvo pojedinim aspektima posla
  • Čimbenici uspješnosti menadžera (samopercepcija)
  • Procjena znanja i vještina kod drugih
  • Opis radnih okolnosti hrvatskog menadžera
  • Znanja i vještine menadžera
  • Mjesečni prihodi i bonusi